Teoria dramatu

Nowości wydawnicze

img6444Dramat i doświadczenie
Red.  Magdalena Figzał, Beata Popczyk-Szczęsna
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014

Książka Dramat i doświadczenie to publikacja nawiązująca do rozważań, podejmowanych w nurcie poetyki doświadczenia, z intencją włączenia w ten obszar badawczy refleksji o dramacie i teatrze. Stanowi ona pokłosie konferencji o tym samym tytule, zorganizowanej przez Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze UŚ w maju 2012 roku. Książka podzielona została na pięć części, prezentujących wieloaspektowe związki i zależności między dramatem i doświadczeniem. Rozważania autorów obejmują m.in.: prezentację zmian w sposobie artykułowania problematyki doświadczenia, różne projekty lektur tekstów dramatycznych, stanowiących reprezentacje konkretnych doświadczeń człowieka (jednostkowych bądź zbiorowych) czy na przykład refleksję o dramacie, która w obręb analizy tekstu włącza również perspektywę wykonawczą i performatywną. Zgromadzone w tomie różnorodne artykuły, świadczące o sporym zainteresowaniu problematyką dramatu i doświadczenia, stanowić mogą punkt wyjścia do podjęcia dalszej dyskusji na ten temat, do której redaktorzy i autorzy tomu zapraszają również czytelnika.

Źródło: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/8491

 

Muzyczność w dramacie i teatrze
Red. Elżbieta Rzewuska, Jarosław Cymerman
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013

Muzyczność w dramacie i teatrze pod redakcja Elżbiety Rzewuskiej i Jarosława Cymermana to książka podejmująca tyleż trudny, co pasjonujący temat. Zbiór szkiców znakomicie odpowiada na coraz silniejszą ostatnimi laty potrzebę badania związków literatury, dramatu, i teatru oraz muzyki, z jednej strony, z drugiej zaś opisywania wytworów (dzieł) wielokodowych, sytuujących się na pograniczu różnych sztuk i języków artystycznych. Teatr i muzyka łączą się jakby naturalnie w symbiotyczny duet, jest to jednak symbioza dwóch bardzo odmiennych semiotycznych żywiołów. Tym cenniejsza wydaje się kolejna próba metodycznego przyjrzenia się interakcji obydwu dziedzin sztuki, jaką podjęto w ramach niniejszego projektu. Mamy tu do czynienia z bogatym i poręcznym kompendium wiedzy stanowiącym kluczowy punkt odniesienia (i pierwszego kontaktu) wśród prac dotyczących tego sektora badań.

Źródło: http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/index2.php?id=269 

 

W.B. Worthen
Dramat: Między literaturą a przedstawieniem
Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

Niniejsza książka to propozycja takiej lektury dramatu, która bierze pod uwagę dialektyczne napięcie między jego tożsamością literacka a performatywną. „Literaturę rozumiem tu szeroko: dramat pisany tak prozą, jak wierszem programuje szczególne doświadczenie języka i stawia nowe wyzwania przyjętym sposobom użycia tekstu, żeby stworzyć akcję poza słowami (…) Skoro jednak tekst nie określa ani sposobu czytania go jako literatury, ani działań w teatrze, jak należy go używać , by zyskać dostęp do jego podwójnej tożsamości?fragment „Przedmowy”

Źródło: http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=124906

 

Halina Waszkiel
Dramaturgia polskiego teatru lalek
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 2013

Istotą książki Dramaturgia polskiego teatru lalek jest próba sproblematyzowania zagadnienia „lalkowości” wybranej grupy dramatów i scenariuszy teatralnych.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza skupia uwagę na oryginalnych sztukach pisanych przez polskich autorów świadomie i celowo dla teatru lalek, tak dramatopisarzy dawnych (Kownacka, Ośnica, Wilkowski), jak i najmłodszych (Guśniowska, Jarosz, Prześluga). Druga część stawia sobie za cel tropienie „lalkowości” w adaptacjach tekstów niedramatycznych (głównie epickich, np. baśni) oraz dramatycznych niepisanych dla teatru lalek, ale przez tenże teatr zaanektowanych. Autorka pyta zarówno o to, co „lalkowego” dostrzegł adaptator w utworze wyjściowym, jak i o to, czy sięgnięcie po lalki wniosło coś nowego do jego interpretacji.
Zamieszczony na końcu książki Mały słownik dramatopisarzy obejmuje biogramy autorów sztuk lalkowych omawianych lub wzmiankowanych w książce.

Źródło: http://www.at.edu.pl/page.php?name=wydawnictwa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>