Grochowiak – premiery sztuk

Teatralne i telewizyjne realizacje tekstów dramatycznych Stanisława Grochowiaka

Bestia i Piękna, czyli baśń raz jeszcze opowiedziana

Teatr Płocki w Płocku (1977), reż. Krzysztof Kursa;
Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze (1979), reż. Barbara Radecka;
Teatr Dramatyczny w Elblągu (1982), reż. Barbara Radecka;
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie (1984), reż. Piotr Obracaj;
Teatr Nowy w Łodzi (1988), reż. Krzysztof Rogoż;
Teatr „Lalka” w Warszawie (1994), reż. Jarosław Kilian;
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie (1995), reż. Jarosław Kilian;
Teatr Ludowy w Krakowie-Nowej Hucie (1995), reż. Włodzimierz Nurkowski;
Teatr Animacji w Poznaniu (1999), reż. Marcin Jarnuszkiewicz;
Teatr Lalek „Guliwer” w Warszawie (2001), reż. Petr Nosalek;
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki (2004), reż. Aleksander Maksymiak;
Wrocławski Teatr Lalek (2005), reż. Aleksander Maksymiak;
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku (2010), reż. Marek Mokrowiecki.

Chłopcy

Teatr Telewizji (1966), reż. Tadeusz Jaworski;
Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (1970), reż. Mirosław Wawrzyniak;
Teatr Polski w Warszawie (1970), reż. Wanda Laskowska;
Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach i Radomiu (1971), reż. Edmund Pietryk;
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (1972), reż. Jerzy Pleśniarowicz;
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1981), reż. Andrzej Józef Dąbrowski;
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu (1985), reż. Ryszard Ber;
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu (1989), reż. Maciej Korwin;
Scena Polska w Czeskim Cieszynie (1992), reż. Marek Mokrowiecki;
Teatr Polski w Warszawie (1994), reż. Maciej Z. Bordowicz;
Teatr Wybrzeże w Gdańsku (1996), reż. Barbara Sass-Zdort;
Teatr Polski w Szczecinie (2003), reż. Adam Opatowicz;
Teatr Nowy w Łodzi (2004), reż. Marek Pasieczny;
Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (2012), reż. Adam Nalepa.

Dulle Griet (Szalona Greta)

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (1977), reż. Stanisław Wieszczycki;
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1978), reż. Wojciech Pisarek;
Teatr Ochoty w Warszawie (1979), reż. Halina Machulska;
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu (1979), reż. Tomasz Zygadło;
Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (1981), reż. Anna Lutosławska;
Teatr Telewizji (1981), reż. Ryszard Ber;
Teatr Polski w Warszawie (1984), reż. Janusz Hamerszmit;
Teatr Nowy w Łodzi (2005), reż. Marek Pasieczny.

Dzień orderu

Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu (1964), reż. Lech Emfazy Stefański.

Kaprysy Łazarza

Teatr Telewizji (1965), reż. Leszek Goloński;
Teatr Lalek w Wałbrzychu (1980), reż. Wojciech Kobrzyński.

Król IV

Teatr Wybrzeże w Gdańsku (1964), reż. Piotr Paradowski;
Teatr Telewizji (1965), reż. Piotr Paradowski;
Teatr Rozmaitości we Wrocławiu (1966), reż. Włodzimierz Herman;
Teatr Polski w Warszawie (1966), reż. Jan Kulczyński;
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (1976), reż. Tadeusz Pliszkiewicz; Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie (1978), reż. Jarosław Kuszewski;
Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (1979), reż. Zbigniew Wilkoński;
Teatr Komedia w Warszawie (1980), reż. Olga Lipińska i Janusz Rewiński;
Teatr Powszechny w Łodzi (1981), reż. Jerzy Hoffmann;
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu (1981), reż. Zygmunt Wojdan;
Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach (1984), reż. Bogdan Augustyniak;
Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie (1984), reż. Janusz Kozłowski;
Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (1985), reż. Ewa Markowska;
Teatr Telewizji (1989, pod tytułem Hotel „Pod Kulą Ziemską”), reż. Wojciech Biedroń;
Teatr Dramatyczny w Elblągu (1992), reż. Andrzej Walden;
Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny w Legnicy (1993), reż. Roman Załuski;
Scena Polska w Czeskim Cieszynie (1994), reż. Rudolf Moliński.
Księżyc

Teatr Krypta w Szczecinie (1969), reż. Bohdan Gierszanin;
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie (1975), reż. Tadeusz Pliszkiewicz.

Lęki poranne

Teatr Polski w Warszawie (1972), reż. August Kowalczyk;
Teatr Polski w Bydgoszczy (1972), reż. Andrzej Maria Marczewski;
Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (1972), reż. Wanda Laskowska;
Teatr Zagłębia w Sosnowcu (1973), reż. Antoni Słociński;
Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach i Radomiu (1973), reż. Jerzy Sopoćko;
Teatr Dramatyczny w Gdyni (1974), reż. Kazimierz Łastawiecki;
Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu (1977), reż. Krzysztof Rotnicki;
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie (1978), reż. Krzysztof Rotnicki;
Teatr Telewizji (1978), reż. Tomasz Zygadło;
Teatr Dramatyczny w Elblągu (1979), reż. Danuta Jagła;
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1980), reż. Krzysztof Sławomir Kaczmarek;
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie (1981), reż. Krzysztof Rotnicki;
Teatr im. S. Jaracza w Łodzi (1982), reż. Bogdan Michalik;
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu (1983), reż. Wojciech Zeidler;
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie (1984), reż. Stanisław Wieszczycki;
Teatr Polski w Bydgoszczy (1987), reż. Alojzy Nowak;
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku (1991), reż. Jerzy Hutek;
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie (2005), reż. Bogdan Michalik;
Teatr Nowy w Zabrzu (2007), reż. Ingmar Villqist; Teatr Nowy w Krakowie (2009), reż. Piotr Sieklucki.

Narzeczone

Teatr Telewizji (1969), reż. Wojciech Siemion.

Okapi

Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach i Radomiu (1974), reż. Maria Wachowiak;
Teatr Polski w Warszawie (1974), reż. Krystyna Meissner;
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu (1974), reż. Tadeusz Żuchniewski;
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (1974), reż. Stanisław Wieszczycki;
Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu (1974), reż. Franek Michalik;
Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (1974), reż. Lech Wojciechowski;
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku (1974), reż. Barbara Katarzyna Radecka;
Teatr Polski w Bydgoszczy (1974), reż. Maria Wachowiak;
Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie i Elblągu (1975), reż. Zygmunt Wojdan;
Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie (1975), reż. Aleksandra Górska-Szajewska;
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie (1975), reż. Józef Jasielski;
Teatr im. S. Jaracza w Łodzi (1975), reż. Jan Maciejowski;
Teatry Dramatyczne (Teatr Polski) w Szczecinie (1975), reż. Jerzy Próchnicki;
Teatr Polski w Poznaniu (1976), reż. Lech Wojciechowski i Janusz Greber;
Teatr Wybrzeże w Gdańsku (1976), reż. Zbigniew Bogdański;
Teatr Telewizji (1980), reż. Ryszard Ber;
Teatr Dramatyczny w Legnicy (1981), reż. Józef Jasielski; Teatr Polski w Szczecinie (1984, wraz z Szachami), reż. Andrzej May;
Teatr Polski w Bielsku i Cieszynie (1986), reż. Karol Suszka;
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1986), reż. Antoni Baniukiewicz;
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie (1986), reż. Jan Różewicz;
Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur” we Wrocławiu (1986), reż. Bogusław Litwiniec;
Teatr Dramatyczny w Warszawie (1986), reż. Bogdan Czajkowski;
Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu (1989), reż. Tadeusz Pliszkiewicz;
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku (1994), reż. Jerzy Hutek.

Partita na instrument drewniany

Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie (1962, pod tytułem Stworzenie świata), reż. Zdzisław Tobiasz;
Teatr Telewizji (1963, pod tytułem Ballada ciesielska), reż. Barbara Bormann;
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie (1964), reż. Bohdan Poręba;
Teatry Dramatyczne (Teatr Kameralny) we Wrocławiu (1964), reż. Marek Okopiński;
Teatr Telewizji (1974), reż. Stefan Szlachtycz.

Po tamtej stronie świec

Teatr Polski w Warszawie (1974), reż. August Kowalczyk;
Teatr Telewizji (1979), reż. Ryszard Bugajski.

Szachy

Teatr Powszechny w Warszawie (1962), reż. Jacek Szczęk;
Teatr Zagłębia w Sosnowcu (1962), reż. Tadeusz Przystawski i Zbigniew Zbrojewski;
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie (1964), reż. Bohdan Poręba;
Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu (1964), reż. Lech Emfazy Stefański;
Teatr Powszechny w Łodzi (1974), reż. Andrzej Maria Marczewski;
Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie (1974), reż. Wojciech Boratyński;
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie (1975), reż. Tadeusz Pliszkiewicz;
Teatr Telewizji (1978), reż. Witold Skaruch;
Teatr Polski w Szczecinie (1984, razem z Okapi), reż. Andrzej May;
Teatr Studyjny ’83 im. J. Tuwima w Łodzi (1984), reż. Paweł Nowicki;
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu (1985), reż. Jerzy Wasiuczyński;
Teatr Telewizji (1985), reż. Irena Babel.

W popiół płodna

Teatry Dramatyczne (Teatr Kameralny) we Wrocławiu (1964), reż. Marek Okopiński.

Z głębokiej otchłani wołam

Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze (1977), reż. Mikołaj Grabowski;
Teatr Karton Szczecin (2000), reż. Daniel Źródlewski.

Jedno przemyślenie nt. „Grochowiak – premiery sztuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>