Jacek Kopciński

Kopciński Gramatyka i mistyka   Kopciński Którędy do wyjścia   Kopciński Nasłuchiwanie

prof. Jacek Kopciński - historyk literatury, dramatolog, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. Studia wyższe skończył na Wydziale Polonistyki UW. Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem profesora Michała Głowińskiego, poświęcił twórczości Romana Jaworskiego (Parodia i groteska w „Weselu hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego). Jest autorem  monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002), a także kilku scenariuszy filmów dokumentalnych. W swoich książkach i artykułach łączy zainteresowania poezją, dramatem i teatrem. W latach 2012-2013 wydał dwutomową antologię Transformacja. Dramat polski po 1989 roku (wybór, wstęp, noty). Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dramat polski. Reaktywacja”. Od 1990 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich, gdzie od 2012 roku kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w warszawskiej Akademii Teatralnej i na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Współpracuje z radiem i telewizją. Publikuje w „Dialogu”, „Tekstach Drugich” i „Teatrze”.