Strona Główna

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jarosława Marka Rymkiewicza. Dane nam było spotkać Pana Profesora na ścieżkach zawodowych w Instytucie Badań Literackich PAN. W 2016 roku w ramach prac naszego Ośrodka ukazał się tom Dwór nad Narwią, a w nim cztery dramaty Jarosława Marka Rymkiewicza, ze wstępem Tomasza Bocheńskiego. Przygotowanie tego tomu było nie lada przygodą intelektualną, a bliska współpraca z Panem Profesorem – wielkim zaszczytem. więcej...
Jarosław Abramow-Newerly, "Klik-klak. Dramaty"
nowy tom z serii "Dramat polski. Reaktywacja"
Lidia Amejko, "Farrago. Dramaty"
nowy tom z serii "Dramat polski. Reaktywacja"
Jerzy Afanasjew, "Tralabomba. Dramaty i scenariusze"
nowy tom z serii "Dramat polski. Reaktywacja"
Jacek Kopciński, "Wybudzanie. Dramat polski / Interpretacje"
dostępna wersja elektroniczna

 

logo360x138Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pięcioletni projekt „Dramat polski. Reaktywacja / Kontynuacja”, który jest rozwinięciem grantu „Dramat polski. Reaktywacja”, zakończonego w 2016 roku. Jego celem jest wielostronne badanie polskiej dramaturgii drugiej połowy XX wieku oraz współczesnej, naukowa edycja najważniejszych dzieł dramatycznych, a także publikacja i popularyzacja utworów wybranych dramatopisarzy.