Strona Główna

Roman Brandstaetter, "Dzień gniewu. Dramaty"
nowy tom z serii "Dramat polski. Reaktywacja"
Marian Pankowski, "Królestwo. Dramaty"
nowy tom z serii "Dramat polski. Reaktywacja"
Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej
nowy tom pokonferencyjny
Cykl spotkań poświęconych polskiej dramaturgii współczesnej – Instytut Teatralny w Warszawie
Zapraszamy do współpracy instytucje zajmujące się polskim dramatem współczesnym


logo360x138Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym rozpoczął w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pięcioletni projekt „Dramat polski. Reaktywacja”. Jego celem jest wielostronne badanie polskiej dramaturgii drugiej połowy XX wieku oraz współczesnej, naukowa edycja najważniejszych dzieł dramatycznych, a także publikacja i popularyzacja utworów wybranych dramatopisarzy.