Strona Główna

Nowość: Antologia tom II
Drugi tom antologii „Transformacja. Dramat polski po 1989 roku” ukazał się w 2013 roku. Zawiera jedenaście najciekawszych dramatów powstałych na przełomie wieków i w ostatnich latach.
Nowość: Janusz Krasiński „Krzak gorejący. Dramaty”
Tom utworów Janusza Krasińskiego ukazał się w 2013 roku. W jego skład weszło sześć dramatów, w tym jeden nigdy dotąd niepublikowany.
Nowość: Anna Świrszczyńska „Orfeusz. Dramaty”
Tom utworów Anny Świrszczyńskiej ukazał się w 2013 roku. W jego skład weszło sześć dramatów.
Zapraszamy do współpracy instytucje zajmujące się polskim dramatem współczesnym.


logo360x138Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym rozpoczął w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pięcioletni projekt „Dramat polski. Reaktywacja”. Jego celem jest wielostronne badanie polskiej dramaturgii drugiej połowy XX wieku oraz współczesnej, naukowa edycja najważniejszych dzieł dramatycznych, a także publikacja i popularyzacja utworów wybranych dramatopisarzy.