Konferencja naukowa PISANIE DLA SCENY – NARRACJE WSPÓŁCZESNEGO TEATRU, Katowice 18-19 maja 2017

ZAKŁAD TEATRU I DRAMATU INSTYTUTU NAUK O KULTURZE I STUDIÓW INTERDYSCYPLINARNYCH UŚ

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU
W KONFERENCJI NAUKOWEJ

PISANIE DLA SCENY – NARRACJE WSPÓŁCZESNEGO TEATRU

KATOWICE
18-19 MAJA 2017 ROKU

We współczesnych badaniach teatrologicznych przekonanie o pełnej napięcia relacji tekst – scena funkcjonuje jako pewnik nie wymagający rozbudowanych uzasadnień naukowych. Różnorodność działań podejmowanych w obszarze dzisiejszych praktyk teatralnych, w tym zwłaszcza istotne przemiany w sposobie używania słowa na scenie, zachęcają jednak do ponownego stawiania pytań o korelację wielu tworzyw w najnowszych sztukach scenicznych, a także o charakter komunikacji teatralnej warunkowanej zdarzeniowym i heterogenicznym wymiarem przekazu artystycznego.
W nawiązaniu do refleksji krytyczno-teoretycznej o dwudziestowiecznym teatrze poszukującym, nie poddającym się dyktatowi słowa, proponujemy rozważania na temat różnych działań artystycznych określanych mianem ‘pisanie dla sceny’. Jest to zjawisko symptomatyczne w najnowszej praktyce teatralnej, o zdecydowanie szerszym zakresie niż tradycyjna twórczość dramatyczna, poprzedzająca proces inscenizacji. Przedmiotem analizy zamierzamy uczynić różne strategie pisania tekstów dla teatru (teksty autorskie, scenariusze będące efektem pracy zespołowej, adaptacje i kompilacje różnych utworów opracowane przez dramaturga), a także – sposoby funkcjonowania słowa w przedstawieniu, traktowanego przez artystów sceny jako materiał przekształceń semantycznych i dźwiękowe tworzywo wieloskładnikowego spektaklu.
W obszar refleksji naukowej o pisaniu dla sceny proponujemy włączyć również rozważania na temat pozasłownych sposobów konstruowania narracji scenicznych (na przykład muzycznych, choreograficznych, audio-wizualnych). Chcielibyśmy podjąć dyskusję o pisaniu dla sceny w aspekcie performatywnego procesu tworzenia spektaklu, stanowiącego określony układ słów/gestów/dźwięków, czyli narrację sensu largo – heteronomiczą kompozycję obrazów scenicznych.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne rozważań:

- sposoby i konwencje pisania dla sceny w teatrze współczesnym
- językowe formy reprezentacji świata w sztukach scenicznych
- funkcjonowanie kategorii dramatyczno-literackich we współczesnych tekstach pisanych dla sceny
- strategie adaptacyjne twórców teatralnych
- tekst teatralny jako narzędzie krytycznego myślenia o rzeczywistości (społecznej, politycznej, historycznej, kulturowej)
- dramat, scenariusz, kompilacja jako materiał sceniczny
- duety i kolektywy twórcze – modele współpracy
- performatywne konstruowanie tekstu (dzieła typu work in progress, spektakle oparte na aktorskich improwizacjach, spektakle bez scenariusza)
- narracje pozasłowne (dramaturgia wizualna, muzyczna, choreograficzna)
- rola widza w procesie konstruowania narracji scenicznej

Propozycje referatów (wraz z krótkim abstraktem) oraz wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: ztid@us.edu.pl do 31 marca 2017 r.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł prosimy wpłacić na konto:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Numer konta: ING Bank Śląski SA
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 (z dopiskiem: PISANIE DLA SCENY) do 15 kwietnia 2017 r.
Opłata obejmuje koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz druku recenzowanej książki. Planujemy także wspólne wyjście na koncert do NOSPR-u.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ztid@us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach!

Organizatorzy:

prof. dr hab. Ewa Wąchocka
dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna
dr Magdalena Figzał
dr Aneta Głowacka

do pobrania: karta zgłoszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>